Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kitüntetései

A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés
(elfogadta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2009. május 6.-i ülése)

Az elismerés alapítója: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (a továbbiakban: Tanács).

Az alapítás éve: 2009.

Az elismerés formája: ezüstérem, amelynek egyik oldalán a „Nemzeti Tehetségsegítő Tanács” körirat és a Tanács emblémája szerepel. Az érem másik oldalán „A Tehetségek Szolgálatáért” körirat, középen a Tehetségpontok logo-jának két kéz motívuma, benne pedig a díjazott neve és az évszám véset látható. Az elismerés része egy arany kitűző, amelyen a Tanács emblémája mellett „A Tehetség Szolgálatáért” körirat és az adományozás éve szerepel. Az elismerést rögzítő díszes adományozási okiratot a háromtagú odaítélő bizottság tagjai és a Tanács elnöke írják alá.

Az elismerések kiadható száma: Az életmű díjak maximálisan adható száma 5, az egyéni és közösségi éves díjak maximális száma 3-3.

Díjazottak lehetséges köre: A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés csak az odaítélés pillanatában élő személyeknek, adható. Az életmű díj legalább 20 éves, kiemelkedően sikeres és példamutató tehetséggondozó tevékenységért adományozható. Megosztott egyéni díj nem adható. A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés életmű díját az éves díjat korábban már megkapó személy is elnyerheti. A két kitüntetés között legalább 3 évnek kell eltelnie. 3 éves türelmi idő ajánlott a tehetségsegítést elismerő más kitüntetések és a Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés odaítélése között is. A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés díjazottjainak, valamint a tehetséggondozás korábbi legendás alakjainak követendő példáját a Tanács egy Almanach kiadásával, valamint más kommunikációs eszközök sokaságával segít terjeszteni.

Az elismerésre javaslatot tehetnek:

  • a Tanács tagjai, tag- és partner szervezetei;
  • a tehetséggondozásban érintett szervezetek, közösségek és magánszemélyek.


A felterjesztés módja: Ajánlás készítése az elismerésre javasolt személyről vagy közösségről a külön erre a célra készített felterjesztői adatlapon maximum 2 oldalban tartalmazva felterjesztett szakmai munkájának, tehetséggondozás terén végzett tevékenységének bemutatását a megadott szempontsor figyelembevételével.
A jelöléshez szükséges adatlap (.doc)

Az odaítélés szempontjai:

  1. Mennyire széles körben ható, elismert szaktekintélye a tehetséggondozásnak?
  2. Mennyire innovatív személyiség, mennyire fűződnek a nevéhez új tehetséggondozási munkaformák, programok?
  3. Mennyire eredményes tehetséggondozó munkát végzett? (Az általa gondozott tehetségek életútja sikerei révén is.)
  4. Mennyire vesz részt a tehetséggondozással kapcsolatos kutatásokban és szakmai anyagok kidolgozásában?
  5. Mennyire terjeszti tehetséggondozó szakmai tapasztalatait személyes szakmai segítség nyújtásával, mentorálással?
  6. Mennyire széles körű az együttműködése a tehetségsegítésben érintettekkel, a tehetséges fiatalokkal, szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
  7. Mennyire aktív a közreműködése a tehetségsegítés társadalmi támogatásának erősítésében?


Döntés: A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetést az 5 fősre bővült Kitüntetési Bizottság ítéli oda, és az okleveleket a bizottság tagjai írják alá.

A Kitüntetési Bizottság tagjai: Alabert Zsuzsanna, Bereczki Kinga, Cziráki Szabina, Szendrő Péter és Szilágyi Zsuzsanna

A felterjesztés benyújtásának határideje: minden év január 15.

Az elismerés átadása évente ünnepélyes keretek között a Tehetség Napján történik.

A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetést a Tehetség Napján a Tanács elnöke és egy köztiszteletben álló személy együttesen adja át. A laudációk közben az ünneplő közönség a díjazottak teljesítményét bemutató képsorozatot is láthat.

A Tehetségek Szolgálatáért életműdíj - a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elismerése

A Tehetségek Szolgálatáért éves díja - a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elismerése

A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elismerése

A Tehetséggondozók Parnasszusa
(elfogadta a Tanács 2010. szept. 15-i ülése)

A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés életmű díjazottjai automatikusan a Tehetséggondozók Parnasszusának tagjaivá válnak, nevük, fényképük és laudációjuk felkerül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács honlapjára, és a Tehetséggondozók Aranykönyvébe bejegyeztetik. A 2009. év díjazottjai utólagosan válnak a Tehetséggondozók Parnasszusának tagjaivá.


A Magyar Tehetség Nagykövete

A Tehetségnagykövetek kiválasztásának alapelvei és a választó tanács személyi összetétele itt érhető el.