Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Az NTT programja és munkaterve

(az anyagot a Tanács 2006. október 4.-i ülésén fogadta el)

I. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács programja, hosszabb távú célkitűzései

 1. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (a továbbiakban: Tanács) létrehozza, naprakészen tartja, és folyamatosan fejleszti a magyarországi és a határon túli magyar tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával és segítésével foglalkozó szerveződések és kezdeményezések (a továbbiakban: tehetségsegítő kezdeményezések) adatbázisát. A Tanács e munka során lehetőséget ad tagságának bővülésére, feltárja a tehetségsegítő kezdeményezések életkori, szakmai és a tehetség szintje szerinti rétegződését és más specifikumait, valamint feltérképezi a tehetségsegítő kezdeményezések közötti átjárási pontokat.
 2. A Tanács gyűjti a tehetségsegítő kezdeményezések tevékenységének adatait. Azokat a szervezetek engedélye alapján egy információt és segítséget adó interaktív portál (www.tehetsegpont.hu) létrehozásával közzéteszi. A portál teret ad a tehetséges fiatalok eredményeit, érvényesülési technikáit, gondjait és azok megoldási módjait bemutató Tehetséglapnak, valamint a tehetséges fiatalok önszerveződési formáinak is. A Tanács a tehetségsegítő kezdeményezéseket bemutató, évente felújított kiadványt ad ki magyar és később angol nyelven.
 3. A Tanács kezdeményezi és támogatja regionális Tehetségnapok megrendezését Budapesten, Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett, Szegeden valamint a határon túli magyarlakta területeken. A Tehetségnapok alkalmával az országos, a regionális, a térségi és a helyi tehetségsegítő kezdeményezések bemutatkozhatnak és találkozhatnak a tehetségek segítése iránt érdeklődő pedagógusokkal, fiatalokkal és szülőkkel. A Tehetségnapokra a Tanács az adott régióhoz közel fekvő, határon túli magyar tehetségsegítő kezdeményezéseket is meghívja. A Tehetségnapok helyszínei szükség és igény szerint a fentiekhez képest további magyarországi és határon túli helyszínekkel bővülhetnek.
 4. A Tanács gyűjti a tehetségsegítő kezdeményezések iránt érdeklődők adatait, és az azt igénylők számára egy folyamatosan karbantartott elektronikus levelezési listát alakít ki. A Tanács külön figyelemmel kíséri a különböző versenyeken kitűnt tehetségek sorsát, és őket az adott tehetségekhez legjobban illő tehetségsegítő kezdeményezések figyelmébe ajánlja.
 5. A Tanács támogatja és segíti a tehetségsegítő kezdeményezések bemutatására, és a tehetséges fiatalok személyes segítésére szolgáló regionális, kistérségi és helyi, intézményi Tehetségpontok létrehozását és elősegíti ezek hálózatának kialakulását.
 6. A Tanács elősegíti a tehetségsegítő kezdeményezések külkapcsolatainak gyarapodását és fejlődését. A Tanács külön kiemelt figyelmet fordít az EU-n belüli kapcsolatok erősítésére, valamint magyarországi és a határon túli magyar tehetségsegítő kezdeményezések inter-regionális és Kárpát-medencei együttműködésére.
 7. A Tanács összegyűjti és tanulmányozza a tehetségek segítésének legjobb hazai és külföldi példáit, valamint a vonatkozó szakirodalmat. Ezek alapján rangsorolt ajánlást készít, amelyben részletezi és indokolja, hogy mely pontokon indokolt a tehetségek segítésének fejlesztése. E munka során különös figyelmet fordít az alábbi területek átgondolására:
  • a tehetségek felismerésének, kiválasztásának és segítésének oktatási formái az óvodai pedagógusok, tanítók és tanárok képzésében;
  • a tehetségek felismerésének („tehetséghalászat”, „gyöngyhalászat”) legjobb módjai;
  • a helyi (kistérségi, települési) tehetség kiválasztás és tehetségsegítés módjai, ezek hálózatának megteremtése;
  • a tehetséges fiatalokat segítő óvodai pedagógusok, tanítók és tanárok tevékenységének támogatása;
  • a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok segítésének formái;
  • a pályakezdő tehetséges fiatalok segítésének formái;
  • a fejlett országokban dolgozó tehetséges magyar fiatalok hazahozásának és itthoni önálló tevékenységük biztosításának lehetőségei;
  • a tehetséges fiatalok ingyenes tanulási, képzési lehetőségeit lehetővé tévő Tehetségbónusz program létrehozása;
  • a tehetséges fiatalok segítésének állami terheit részben átvállaló Tehetségalap létrehozása, és az alapba történő befizetések ösztönzése;
  • a kiemelkedő tehetségek további előrehaladásába, külföldi tapasztalatszerzésébe befektető Tehetség Rt., illetve Tehetséghitel létrehozása.
 8. A Tanács a rendelkezésére álló költségvetési, illetve adományok formájában beérkező források terhére pályázatokat ír ki a fejlesztés segítésére, a legkiválóbb hazai és határon túli magyar tehetségsegítő programok támogatására, tapasztalataik elterjesztésére, a tehetséges fiatal nők speciális segítésére, a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszere, társadalmi beilleszkedésük, önszerveződésük, innovatív, menedzseri, vezetői készségeik fejlesztését segítő, önmagukat ellenőrző és fejlesztő kezdeményezések létrehozására és elterjesztésére.