Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Az NTT munkabizottságai és tagozatai

A Tanács a tehetségsegítő szervezetek együttműködésének elősegítésére, a Magyar Géniusz Program részprogramjainak kidolgozására és elvi megalapozására az alábbi munkabizottságokat hozza létre. A Tanács a munkabizottságok alakulását és vezetőjét határozza meg. A munkabizottság tagjait a munkabizottság vezetője kéri fel, fogadja be. A munkabizottságok vezetői a munkabizottság munkájáról a Tanácsot minden ülésén címszó-szerűen, minden fél évben a taglistával, minden évben egyszer pedig részletesen tájékoztatják.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács bizottságai

 • Kitüntetési Bizottság
  Alabert Zsuzsanna (tag)
  Bereczki Kinga (tag)
  Cziráki Szabina (tag)
  Szendrő Péter (elnök), drszendropeter [at] hotmail.com
  Szilágyi Zsuzsanna (tag)
 • Tehetségnagykövet Választó Tanács 
  Barta Zsolt (tag)
  Benkő Vilmos (elnök)
  Fuszek Csilla (tag)
  Gózon Ákos (tag)
  Kállai Gábor (tag)
  Lippai-Nagy Irisz (tag)
  Szántó Judit (titkár), szanto.judit [at] tehetseg.hu

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagozatai
(2020. november 20.)

1. Felsőoktatási tagozat
A felsőoktatásban megvalósuló tehetséggondozás folyamatának szakmai és szakmapolitikai nyomon követése, értékelése, javaslatok tétele. A felsőoktatási és a köznevelési tehetséggondozás közötti híd építése, a tehetséges fiatalok kutatási, fejlesztési tevékenységének támogatása.

A tagozat vezetője: Dr. Szendrő Péter
A tagozat tagjai: 
Dr. Battay Márton
Dr. Mezey Barna
Dr. Palkovics László (Szent István Egyetem)
Szendrő Éva
Dr. Tonk Márton


2. Köznevelési tagozat: óvoda, általános iskola, középiskola (gimnázium, szakképzés), egyéb intézmények
Tehetségsegítés a köznevelésben. A tagozat tagjainak bevonása a köznevelésben, a szakképzésben és egyéb intézménytípusban kialakítandó programok előkészítésébe, mások által elkészített programok, tehetségsegítési tervek véleményezésébe. Javaslattétel tehetségsegítési programok tartalmára, a megvalósítás módszereire, eszközeire. A tagozat tagjainak bevonása a különleges helyzetük miatt a nevelésben-oktatásban és a tehetséggondozásban is hátrányt szenvedő tehetségeseknek megfelelő ellátás kialakításába és ezen hátránykompenzáló programok működtetésének meghonosításába.

A tagozat vezetője: Dr. Balogh László
A tagozat tagjai:
Csernaburszky Ferenc
Farkas György
Halászné Borza Izabella
Halvax Julianna
Kiss Albert
Mentler Mariann
Szilágyi Barnabás
Tóth Tamás


3. Tehetséghálózati tagozat (Kárpát-medencei hálózat, EU tehetségpont-hálózat)
Az NTT gyakorlati tevékenységét elméletileg megalapozó témakörökben anyagok készítése, állásfoglalások kialakítása, vélemény megfogalmazása a tehetségkutatások eredményei alapján. Az NTT céljai szerint kialakított tehetségsegítő hálózat fejlődésének szakmai támogatása, az EU tehetségpont-hálózat bővítésében való részvétel, a külföldi és hazai jó gyakorlatok cseréjének szervezése. A hazai tehetségsegítő tanácsok munkája hatékonyságának növelése.

A tagozat vezetője: Szántó Judit
A tagozat tagjai:
Fuszek Csilla
Kormos Dénes
Rajnai Gábor
Szvetelszky Zsuzsa


4. Társadalmi kapcsolatok és média tagozat
A tehetségsegítés társadalmi támogatottságának, társadalmi beágyazottságának erősítése, a tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése. A tehetségsegítés társadalmi erőforrásrendszerének feltárása és bővítése. A magyarországi és a határon túli magyar tehetségpontok európai kapcsolatrendszerének kiszélesítésében való szakmai segítségnyújtás, külföldi és hazai szakmai tehetséggondozó programok bemutatása. Marketing stratégia készítése a tehetséggondozás hazai és nemzetközi népszerűsítése és a tehetségek közvetlen támogatása érdekében. Közreműködés népszerűsítő kiadványok készítésében.

A tagozat vezetője: Domján Gabriella
A tagozat tagjai:
Dr. Lubinszki Mária
Mikula Andrea
Szappanos Éva
Vásárhelyi Tamás


5. Gazdasági, innovációs tagozat
Javaslattétel olyan kezdeményezésekre, amelyek a gazdaság szereplőinek nagyobb arányú bevonását, érzékenyítését, társadalmi felelősségvállalását erősíti a tehetséggondozás folyamatában. Fokozott megjelenés nem oktatási ágazat által szervezett konferenciákon stb. A digitális technika fokozott alkalmazása az eredmények szakmai és társadalmi körben ismertté tétele érdekében (pl. online platform, virtuális tér összeállítása).

A tagozat vezetője: Dr. Antos László
A tagozat tagjai
Farkas József
Hild Imre
Novák Blanka
Pongrácz Ferenc


6. Határon túli tehetségsegítés tagozata
Elsősorban koordinációs feladatokat lát el, összehangolja a tehetséggondozó munkát. A határon túli magyarlakta területeken kezdeményezi és támogatja tehetségpontok megalapítását, az új kezdeményezések felkutatását, mások számára minta értékű programok megismertetését. Közreműködik és segíti a tehetséggondozás hálózattá szerveződését. Segíti a tehetségpontok, a tehetséges fiatalok, tehetséggondozásban jártas szakemberek, egyházi, civil szervezetek, vállalkozások közötti kapcsolatok kiépítését. Lehetőséget teremt a határon túli tehetséggondozó tevékenységek bemutatására.

A tagozat vezetője: Fuszek Csilla
A tagozat tagjai:
András Szilárd
Muhi Béla
Pék László
Váradi Natália