Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Az NTT munkabizottságai

A Tanács a tehetségsegítő szervezetek együttműködésének elősegítésére, a Magyar Géniusz Program részprogramjainak kidolgozására és elvi megalapozására az alábbi munkabizottságokat hozza létre. A Tanács a munkabizottságok alakulását és vezetőjét határozza meg. A munkabizottság tagjait a munkabizottság vezetője kéri fel, fogadja be. A munkabizottságok vezetői a munkabizottság munkájáról a Tanácsot minden ülésén címszó-szerűen, minden fél évben a taglistával, minden évben egyszer pedig részletesen tájékoztatják.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács bizottságai

 • Kitüntetési Bizottság
  Alabert Zsuzsanna (tag)
  Bereczki Kinga (tag)
  Cziráki Szabina (tag)
  Feledy Botond
  Szendrő Péter (elnök), drszendropeter [at] hotmail.com
  Szilágyi Zsuzsanna (tag)
 • Tehetségnagykövet Választó Tanács 
  Barta Zsolt (tag)
  Benkő Vilmos (elnök)
  Fuszek Csilla (tag)
  Kállai Gábor (tag)
  Lippai-Nagy Irisz (tag)
  Szántó Judit (titkár) szanto.judit [at] tehetseg.hu

A munkabizottságok összetétele (2014. júliusi állapot szerint)

Munkabizottság neve Feladatkör Elnök Tagok


Felsőoktatási munkabizottság


A felsőoktatásban megvalósuló tehetséggondozás folyamatának szakmai és szakpolitikai nyomon követése, értékelése, javaslatok tétele. A felsőoktatási és a köznevelési tehetséggondozás közötti híd építése.

Szendrő Péter

Folyamatos konzultáció a következő testületek tagságával:
Magyar Rektori Konferencia tehetséggondozásért felelős állandó bizottsága; OTDT; Szakkollégiumok
Határon túli tehetségsegítés munkabizottság  
De Negri Ibolya

(A tagok meghívása folyamatban van.)

Innovációs munkabizottság

A bizottság célja, hogy elősegítse a tehetséges fiatalok kutatási, fejlesztési eredményeinek hasznosítását.

Antos László
 

Hild Imre, Tzvetkov Julián, Weszl Miklós, Nagy Bandor

Képzési munkabizottság

A pedagógus képzés tehetséggondozó képzéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai vélemények és állásfoglalások megfogalmazása. A MATEHETSZ, mint felnőttképzési intézmény, képzési tevékenységének fejlesztése érdekében a bizottság segíti véleményével, javaslataival a minőségbiztosítási feladatok végrehajtását a már meglévő képzések eredményessége és az új képzések szükségessége területén (elégedettségmérés, visszacsatolás, igényfeltárás).
 

Mentler Mariann

Bodnár Gabriella, Dávid Mária, Heimann Ilona, H. Nagy Anna, Harmatiné Olajos Tímea
(Állandó meghívott: Pesti-Sári Csilla)

Köznevelési munkabizottság

Tehetségsegítés a köznevelésben. A munkabizottság tagjainak bevonása a köznevelésben kialakítandó programok előkészítésébe, mások által elkészített programok, tehetségsegítési tervek véleményezése, javaslattétel tehetségsegítési programok tartalmára, a megvalósítás módszereire, eszközeire.
 

Polonkai Mária

Magyar Margit, Munkácsy László, Nagy Kálmán, Schubert Zita, Tombor László, Veres Pál

Külkapcsolati munkabizottság

A MATEHETSZ külkapcsolati feladatainak, illetve azokhoz kapcsolódó stratégiai lépéseknek a megfogalmazása, a határon túli magyar tehetségpontok európai kapcsolatrendszerének kiszélesítésében való szakmai segítség, a Talentum program tervezésében és a megvalósítási tervének elkészítéséhez való szakmai hozzájárulás, véleményezés; a 2014-es májusi konferencia szakmai programjának véleményezése, összeállításában való részvétel, amennyiben kialakul a vándor konferenciák rendszere, külföldi szakmai tehetséggondozó programok bemutatása, a konferenciákon történő aktív részvétel.
 

Fuszek Csilla

Demeter József, Győri János, Hanesz Angelika, Herskovits Mária, Péter-Szarka Szilvia, Vass Vilmos

Különleges helyzetű tehetségek munkabizottság
 

Különleges helyzete miatt egyelőre az oktatásban és a tehetséggondozásban is hátrányt szenvedő tehetségeseknek megfelelő ellátás kialakítása, és ennek a tehetséggondozási háttérnek a meghonosítása.
 

Gyarmathy Éva

Arató Ferenc, Csemer Patrícia, K. Nagy Emese,
Péter-Szarka Szilvia, Szőke Judit, Szűcs Norbert,
Potocki Ágnes
 

Társadalmi és médiakapcsolatok munkabizottság
 
   
Kövesdy Zsuzsa

(A tagok meghívása folyamatban van.)

Tehetségelméleti munkabizottság

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács gyakorlati tevékenységét elméletileg megalapozó témakörökben anyagok készítése, állásfoglalások kialakítása a tehetségkutatások eredményei alapján, vélemény megfogalmazása az NTT munkája  során felvetődő tehetségelméleti kérdésekben.

Révész György

Bagdy Emőke, Dávid Imre, Halász László,
Hámori Veronika, K. Nagy Emese, Mező Ferenc,
Münnich Ákos, Nagy Jenőné, Sarka Ferenc,
Tóth Tamás, Turmezeyné Heller Erika
(Állandó meghívottak: Balogh László, Bodnár Gabriella, Heimann Ilona, Dávid Mária)
 

Tehetséghálózati munkabizottság


Célja az NTT céljai szerint kialakított tehetségsegítő hálózat fejlődésének szakmai támogatása.

Feladatai:

 •     A Tehetségpontok megalakulásának segítése, operatív részvétel a Regisztrációs folyamatban, valamint a regisztrációs folyamat karbantartásában és korszerűsítésében.
 •     A Tehetségpontok működésének tartalmi fejlesztését szolgáló akkreditációs folyamat operatív támogatása, részvétel a minősítési rendszer folyamatos fejlesztésében.
 •     A Tehetségpontok közötti hálózati együttműködések és a Tehetségpontok közötti szükségszerű és ésszerű munkamegosztás kialakulásának segítése, illetve a tehetségsegítést szolgáló más hálózatokkal történő helyi, térségi és országos operatív és stratégiai együttműködések lehetséges kialakulásának támogatása.
 •     A tehetségsegítő hálózatot érintő kérdésekben a Tanács felé igény és szükség szerint tájékoztatók, javaslatok és kezdeményezések megfogalmazása.

Rajnai Gábor

Gajda Attila, Gyarmathy Éva, Havasréti Béláné,
Kiss Albert, Frank Andrea, Mező Ferenc
(Állandó meghívottak: Bajor Péter, Balogh László, Polonkai Mária, Havass Miklós, Kormos Dénes, Fuszek Csilla, Veres Pál, Szvetelszky Zsuzsanna, Szántó Judit)

Tehetségsegítő tanácsok munkabizottság


Célja:

 •     A tehetségsegítés társadalmi támogatottságának, társadalmi beágyazottságának erősítése, a tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése.
 •     A tehetségsegítés társadalmi erőforrásrendszerének feltárása és bővítése.

Feladatai:

 •     A Tehetségsegítő Tanácsok megalakulásának és hálózati együttműködésének segítése, támogatása.
 •     A Tehetségsegítő Tanácsok, a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiuma tevékenységének segítése, az általuk kialakított jó gyakorlatok, és partneri körök bevonása a Nemzeti Tehetség Program megvalósításába.
 •     A tehetséges fiatalok és közösségeik bekapcsolása a Tehetségsegítő Tanácsok munkájába.
 •     A tehetségbarát társadalom kialakítása érdekében javaslatok, ajánlások megfogalmazása, a MATEHETSZ részére.
 •     A MATEHETSZ szakmai, társadalmi és gazdasági partneri körének bővítése.

Kormos Dénes

Mező Katalin, Sárdi Péter, Kovács Zoltán,
Agárdiné Burger Angéla, Pais Ella Regina, Vass Vilmos,
Bereczki Kinga, De Negri Ibolya
(Állandó meghívottak:
Balogh László, Bajor Péter, Havas Miklós, Kövesdy Zsuzsa, Polonkai Mária, Rajnai Gábor, Tóth Tamás, Munkácsy Zsuzsa, Szántó Judit)


Etikai szempontok a tehetséggondozásban (pdf)